Tác giả: Huyền Không

Chiêm Khí Vật

Chiêm Khí Vật

Phàm chiêm Khí Vật không nên thấy quẻ Đoài, vì Đoài có nghĩa là tiêu diệt. Nhược bằng Khảm là Thể quái, mà có Đoài thì không sao. Nếu Càn…
Lễ Tình Nhân

Lễ Tình Nhân

Lễ Tình Nhân, hay Valentine's Day, được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 hàng năm, là dịp mọi người bày tỏ tình cảm yêu thương đặc biệt dành cho…