Phong Thủy Nhân Sinh

Lấy Lá Số Tứ Trụ

Lưu ý: Sau khi tạo Lá Số Tứ Trụ, bạn có thể click (ấn) vào từng nội dung để xem luận giải chi tiết về các thuộc tính, can chi, thập thần, đại vận, tiểu vận, thần sát, trường sinh...

LÁ SỐ BÁT TỰ TRỤ NĂM TRỤ THÁNG TRỤ NGÀY TRỤ GIỜ
DƯƠNG LỊCH 2024 3 13 0:0
ÂM LỊCH 2024 2 4
NÔNG LỊCH 2024 Kinh Trập 4
THIÊN CAN
TA | Giáp
+Mộc
KT | Đinh
-Hỏa
TK | Bính
+Hỏa
TH | Mậu
+Thổ
ĐỊA CHI
Thìn
+Thổ
Mão
-Mộc
+Thủy
+Thủy
TÀNG CAN
TH
Mậu
+Thổ
CA
Ất
-Mộc
CQ
Quý
-Thủy
CA
Ất
-Mộc
CQ
Quý
-Thủy
CQ
Quý
-Thủy
NẠP ÂM
Phú Đăng Hỏa
Lư Trung Hỏa
Giang Hạ Thủy
Tích Lịch Hỏa
TRƯỜNG SINH
Suy
Bệnh
Thai
Thai
THẦN SÁT
Hoa Cái
Nguyệt Đức
Tướng Tinh
Tướng Tinh
Quý Thực