Phụ Luận Về Mệnh Thân

(1) Thượng Cách

Có chức vị lớn, phú qúy hiển hách nhưng phải thật hoàn toàn: Mệnh Cục tương sinh, Âm Dương thuận lý.

– Tử, Phủ, Vũ, Tướng

– Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương

– Cự, Nhật

– Nhật, Nguyệt

Nhập miếu, vượng hay đắc địa, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Long, Phượng, Đào, Hồng, Khoa, Quyền, Lộc.

 

(2) Trung Cách

Không được hoàn toàn, Mệnh Cục tương khắc, Âm Dương nghịch lý, Chính diệu lạc lõng.

Trong Trung cách gồm có những nghề nghiệp, chức vị khá giả, nhưng không được rực rỡ hiển hách.

– Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Quang, Qúy, Quan, Phúc: làm thầy thuốc có danh tiếng.

– Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Tấu: làm thầy giáo, viết báo.

– Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc: mở nhà in, làm tiểu công nghệ, hay buôn bán khá giả.

– Tử, Phủ, Vũ, Tướng, hội Long, Phượng, Tả, Hữu, Hình, Riêu: làm thợ rất khéo léo

– Thiên Cơ, hội Hồng, Riêu, Đào, Tấu: chuyên ca vũ nhạc rất nổi tiếng.

– Thiên Cơ, hội Hồng, Tấu: làm thợ may, thợ thêu.

– Sát, Phá, Liêm, Tham, hội Hồng, Đào, Tấu, Long, Phượng: làm thợ vẽ, hay họa sĩ

– Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc, Thai, Cáo: làm công chức nhỏ thấp, làm lý trưởng, chánh tổng.

– Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tướng, Ấn, Long, Phượng, Phù: làm thầy phù thủy cao tay.

– Sát, Phá, Liêm, Tham hội Tả, Hữu, Quyền, Lộc, Nhật, Nguyệt hãm địa: làm thầy tướng, thầy bói.

– Thiên Đồng, hội Long, Phượng, Hình, Riêu, Hồng, Đào: thích đồng bóng.

– Thiên Tướng, hội Quan Phù, Tả, Hữu, Tướng, Ấn: đi tu lên chức hòa thượng.

 

(3) Hạ Cách

Theo nhận định về Trung cách, nhưng thường các sao không hội hợp toàn bộ, lại gặp nhiều Sát tinh, Bại tinh xâm phạm hay Tuần, Triệt án ngữ.

Những người thuộc Hạ cách thường suốt đời lật đật, vất vả, phải lang thang đây đó, nghề nghiệp thường không nhất định, ăn bửa nay đã phải lo bữa mai.

 

(4) Phi Thường Cách

– Mệnh: Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp, tất cả đều nhập miếu, vượng hay đắc địa.

– Thân: Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp, tất cả cũng đều nhập miếu, vượng hay đắc địa.

– Mệnh, Thân lại được thêm sự phù tá của các sao đắc địa là Tả, Hữu, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Long, Phượng, Hồng Đào, Khoa, Quyền, Lộc và Kình, Đà, Không, Kiếp, Hình, Hổ.

Phi thường cách rất hiếm có. Nếu gặp cách này, tất phú qúy đến tột bực, uy quyền hiến hách, có danh tiếng lưu lại ngàn thu.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: