Thẻ: 1987 tuổi

Luận Đoán Vận Hạn

Luận Đoán Vận Hạn

I. Phương Pháp Luận Đoán Vận Hạn(1) Quan Sát– Gốc đại hạn mười năm– Lưu đại hạn một năm– Lưu niên tiểu hạn một năm– Sự tương sinh, tương khắc…