Thẻ: an tứ trụ

“Khí” Trong Phong Thủy

I. Vạn Vật Trong Vũ Trụ Đều Hình Thành Từ “Khí”Nguyên tố cơ bản của vũ trụ là “Khí”. Khi “Khí” ở trạng thái hỗn độn thì trời đất chưa…