Thẻ: canh thân 1980

Luận Số Tiểu Nhi

Luận Số Tiểu Nhi

I. Tính Giờ SinhLúc trẻ mới lọt lòng, phải tính giờ sinh thật cẩn thận để xem trẻ dễ nuôi hay khó nuôi. (1) Giờ Kim Xà Thiết TỏaTrẻ hay đau…