Thẻ: cat duyen am

Cung Phụ Mẫu

Trong Đẩu Số, cung Phụ mẫu có 3 ý nghĩa về luận đoán:Một là, luận đoán duyên phận của mệnh tạo đối với cha mẹ, các tình huống sống chết…