Thẻ: cung các tuổi

Các Cách Bố Quái

Các Cách Bố Quái

Cách bố quái có nhiều cách kể như sau: 1. Cách bố quái: Toán theo năm tháng, ngày, giờ suy ra số: Thí dụ: – Năm: như năm Tý số…