Thẻ: dichvulyso

Phụ Luận Về Mệnh Thân

Phụ Luận Về Mệnh Thân

(1) Thượng CáchCó chức vị lớn, phú qúy hiển hách nhưng phải thật hoàn toàn: Mệnh Cục tương sinh, Âm Dương thuận lý.– Tử, Phủ, Vũ, Tướng– Cơ, Nguyệt, Đồng,…