Thẻ: ký tế

Dự Đoán Vận Hạn

Dự Đoán Vận Hạn

I. Thuyết Tam Tài(1) Ý Nghĩa Cơ BảnChúng ta thường hay nghe câu: . Câu trên xuất phát từ lý thuyết Tam Tài trong Kinh Dịch, nguyên văn:Dịch chi vi…