Thẻ: lịch năm sinh

Cung Phụ Mẫu Phi Hóa

Cung Phụ Mẫu Phi Hóa

(1) Cung Phụ Mẫu Phi Hóa Lộc Cung Phụ Mẫu Tự Hóa LộcCha mẹ tự cấp tự túc, chẳng sợ bị thiếu đi sự tận tâm báo hiếu, còn đề…