Thẻ: mệnh khuyết

Thiên Diêu

Thiên Diêu

Thiên Diêu thuộc thủy, là bại tinh, chủ phong lưu háo dâm. Cư mão dậu Tuất Hợi là nhập miếu, còn lại là hãm địa. Thiên Diêu thủ mệnh thân,…