Thẻ: ngày hoang dao

Liêm Trinh

Liêm Trinh

I. Chư Tinh Vấn ĐápSách Thập Bát Phi TinhHỏi Liêm Trinh chủ định như thế nào? Đáp viết: Liêm Trinh thuộc Hỏa, là Bắc đẩu đệ ngũ tinh. Tại đẩu…

Quẻ PHONG ĐỊA QUAN

64 quẻ dịch lấy từ cuốn “Kinh Dịch – Đạo Của Người Quân Tử” của học giả Nguyễn Hiến Lê.64 quẻ dịch lấy từ cuốn “Dịch Kinh Đại Toàn” của…