Thẻ: nốt ruồi đôi

Thiên Phủ

Thiên Phủ

I. Chư Tinh Vấn ĐápSách Thập Bát Phi TinhHỏi Thiên Phủ chủ định như thế nào?Đáp viết:Thiên Phủ thuộc Thổ, là Nam đẩu đệ nhất tinh, chủ về Lệnh. Là…