Thẻ: ph0ng thuy

Chủ Nhà Mạng “Khảm”

Chủ Nhà Mạng “Khảm”

 I. Hướng NhàChủ “Khảm” chọn hướng nhà Tốn: ( Hướng Đông Nam )– Hướng Sinh Khí ( Rất Tốt ): Chủ nhà đại phát tài, đại phú quý, con cháu…