Thẻ: quẻ số 11

Cung Tật Ách Phi Hóa

Cung Tật Ách Phi Hóa

(1) Cung Tật Ách Phi Hóa Lộc Cung Tật Ách Tự Hóa LộcAn vui lười biếng hưởng thụ cuộc sống, dễ phát phì.Sống thờ ơ, không lý trí, dễ dàng…