Thẻ: thạch lựu mộc

Thái Âm

Thái Âm

I. Chư Tinh Vấn ĐápSách Thập Bát Phi TinhHỏi Thái Âm chủ định như thế nào?Đáp viết:Thái Âm thuộc Thủy, là chủ của Điền Trạch, hóa khí là Phú, cùng…