Thẻ: tử vi g

Cung Tử Nữ Phi Hóa

Cung Tử Nữ Phi Hóa

(1) Cung Tử Nữ Phi Hóa Lộc Cung Tử Nữ Tự Hóa LộcTử nữ tự cấp tự túc.Đối trẻ nít giáo dưỡng không tận tâm, ít dụng tâm. Gặp đào…