Thẻ: Tử vi khoa học

Sao Tham Lang

I. Chư Tinh Vấn ĐápSách Thập Bát Phi TinhHỏi Tham Lang chủ định như thế nào?Đáp viết:Tham Lang thuộc Bắc Đẩu, là thần của cung Tật Ách. Ngũ hành thuộc…