Thẻ: tu vi kim nguu

Cung Thiên Di Phi Hóa

Cung Thiên Di Phi Hóa

(1) Cung Thiên Di Phi Hóa Lộc Cung Thiên Di Tự Hóa LộcThích được nếm của ngon vật lạ, tự vui vẻ khắp nơi. Cảnh sống tùy duyên, hồn nhiên…