Thẻ: tư vi tuan moi

Cung Phúc Đức

Cung Phúc Đức

Tác dụng của cung Phúc đức trong Đẩu Số, là dùng để luận đoán hoạt động tư tưởng và sự hưởng thụ tinh thần của một người. Nếu so với…