Thẻ: tu vi tuoi ngo

Gia Chủ Họ Điền

Gia Chủ Họ Điền

Cũng năm Dần, tháng 12, ngày mồng 1, giờ Ngọ cộng lại như trên được số 16, cộng thêm họ (chữ Điền 田 có 6 nét chữ) là được 22…