Thẻ: tuổi giap tý

Cung Sự Nghiệp

Cung Sự Nghiệp

Cung Sự nghiệp cổ nhân gọi là cung Quan lộc, đó là vì ở thời cổ đại địa vị xã hội của những người trong giới “công”, “thương”, “nông”, đều…