Thẻ: tướng pháp

Cung Phúc Đức Phi Hóa

Cung Phúc Đức Phi Hóa

(1) Cung Phúc Đức Phi Hóa Lộc Cung Phúc Đức Tự Hóa LộcSố vô ưu vô lo, tùy duyên nên mất chí hướng, cảm tính lãng mạn, thờ ơ hững…