Thẻ: xăm 65

Luận Về Sao Quốc Ấn

Luận Về Sao Quốc Ấn

Quốc Ấn thuộc thổ, chủ về thi cử, công danh, quyền tước và chức vị. Sao này chỉ đi với Thiên Tướng, Thiên Hình và Phục Binh làm thành bộ…