Thẻ: xăm số 33

Định Hướng Chiếu

Định Hướng Chiếu

Sau khi an sao, phải định hướng chiếu của các cung số. Xem một cung, phải xem cả cung chiếu của nó.(1) Tam Hợp ChiếuTam Hợp chiếu là Ba cung…