Thẻ: ý nghĩa số 252

Nhận Định Về Mùa Sinh Và Giờ Sinh

Nhận Định Về Mùa Sinh Và Giờ Sinh

I. Thuận Mùa SinhMuốn biết một người có thuận mùa sinh hay không, coi bảng dưới đây:Mùa sinhXuânHạThuĐôngMệnh VượngMộcHỏaKimThủyMệnh TướngHỏaThổThủyMộcThí dụ: Mộc Mệnh, sinh tháng hai thuộc mùa Xuân là…