Thái Tuế là gì? năm Thái Tuế tốt hay xấu?

Thái Tuế là gì?

Thái Tuế theo quan niệm tín ngưỡng từ ngàn xưa là vị tướng quân cai quản trần gian suốt 1 năm. Lục Thập Hoa Giáp 60 năm sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản, và mỗi vị sẽ có “chấp pháp” khác nhau cai quản trời đất, năm nào đến lượt thần Thái Tuế thì năm đó gọi là trị niên Thái Tuế. Vị Thái Tuế cũng chính là quan Hành Khiển năm đó.

Thái Tuế chiếu là tốt hay xấu? ý nghĩa?

Cần phải hiểu cho chính xác rằng, Thái Tuế vốn không phải hung thần, mà chính là hộ thần có sức ảnh hưởng lớn nhất trông coi và khống chế cát – hung họa – phúc, vận trình lưu niên từng năm của 12 con giáp. Mỗi con giáp sẽ phải hứng chịu những biến động khác nhau từ trị niên Thái Tuế.

Thái tuế chính là Mộc tinh (sao Mộc) trên trời, bởi Mộc tinh cứ 12 tháng quay 1 vòng, cho nên người xưa gọi Mộc tinh là Tuế tinh hoặc Thái tuế. Thái tuế còn được gọi là Thái Tuế tinh quân, hoặc Tuế quân, vừa là sao, lại vừa là thần linh trong tế lễ dân gian.

Ngày sinh của mọi người nói chung nếu xung với trị niên Thái tuế thì trong dân gian gọi là phạm, còn gọi là xung Thái tuế. Vì thế, bất luận là loại nào, thì trong năm đó cũng chắc chắn là trăm sự không thuận, sự nghiệp nhiều trắc trở, nhiều bệnh tật, vì thế mà phải bái phụng Thái tuế tinh quân để giữ yên ổn.

Phạm Thái Tuế là gì?

Phạm thực ra là “xung”, “xung” được phân thành “niên xung” và “đối xung”. “Niên xung” là chỉ năm cầm tinh, như năm 2020 là năm Tý thì người tuổi Ngọ gặp năm Tý là xung; gọi là xung Thái tuế tức Tý Ngọ xung, Sửu Mùi xung, Dần Thân xung, Mão Dậu xung, Thìn Tuất xung, Tỵ Hợi xung; lấy năm Ngọ làm ví dụ, Tý với Ngọ xung nhau, vì thế người tuổi Tý ở năm Ngọ sẽ là “đối xung”, phạm Thái tuế; những năm cầm tinh gặp “niên xung” hoặc “đối xung” thường đến chùa lễ Thái tuế thì mọi sự mới thuận lợi được. Có thể chia ra làm các xung Thái Tuế như sau:

Trị Thái Tuế

Năm hạn Thái Tuế trùng với tuổi cầm tinh, đại diện cho vận trình năm đó có biến động, dễ buồn bực, dễ có bệnh tật…

Xung Thái Tuế

Năm hạn Thái Tuế xung tuổi cầm tinh, trong năm tất sẽ có những chuyện kém may mắn như phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản, gây thù kết oán… Xung ở đây chỉ cục diện Lục xung, bao gồm Tý Ngọ tương xung, Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung, Mão Dậu tương xung, Thìn Tuất tương xung, Tỵ Hợi tương xung.

Hình Thái Tuế

Năm hạn Thái Tuế hình tuổi cầm tinh, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề… Hình Thái Tuế, hay còn được gọi là Thiên xung chỉ trường hợp người có tuổi con giáp cách con giáp lưu niên 6 năm, chịu ảnh hưởng Hình khắc, tức Thiên xung với lưu niên Thái Tuế.

Phù Thái Tuế là gì?

Chúng ta thường nghe những câu nói đại loại như “năm nay là năm tuổi của tôi”, “phạm tuổi”, “kỵ tuổi”, “nhà phạm thái tuế”, v.v…. . Chính vì vậy đã có nhiều phương pháp hóa giải đã xuất hiện được chỉ dẫn bởi các thầy Phong Thủy, thầy mệnh lý lưu truyền trong nhân gian, trong đó có vật phẩm được khuyên dùng là Phù Thái Tuế. Phù Thái Tuế đóng vai trò như một vật hộ thân, đặt trong ví để cầu bình an, giảm nhẹ tai ương, khó khăn trong suốt năm.

Thái Tuế năm 2024 ở phương vị nào?

Sự trùng hợp nằm ở chỗ Thái Tuế Mộc tinh cứ 12 tháng là quay trọn 1 vòng, nên người xưa mới gọi nó là Tuế tinh hay Thái Tuế, tượng trưng cho vị thần cai quản trong năm đó. Phương vị của Thái Tuế và Địa Chi trong mỗi năm có tương quan với nhau, cụ thể:
Năm Tý, Thái Tuế nằm ở phương Chính Bắc
Năm Sửu, Thái Tuế nằm ở phương Đông Bắc
Năm Dần, Thái Tuế nằm ở phương Đông Bắc
Năm Mão, Thái Tuế nằm ở phương Chính Đông
Năm Thìn, Thái Tuế nằm ở phương Đông Nam
Năm Tị, Thái Tuế nằm ở phương Đông Nam
Năm Ngọ, Thái Tuế nằm ở phương Chính Nam
Năm Mùi, Thái Tuế nằm ở phương Tây Nam
Năm Thân, Thái Tuế nằm ở phương Tây Nam
Năm Dậu, Thái Tuế nằm ở phương Chính Tây
Năm Tuất, Thái Tuế nằm ở phương Tây Bắc
Năm Hợi, Thái Tuế nằm ở phương Tây Bắc
Năm 2024 là năm Tân Sửu, vậy Địa chi lưu niên là Sửu, vì thế phương vị Thái Tuế là phương Đông Bắc, Tuế Phá nằm ở phương Tây Nam. Trong năm này, người tuổi Sửu cần đặc biệt chú ý tránh hai phương vị là Đông Bắc và Tây Nam.

Năm 2024 tuổi nào phạm Thái Tuế?

Năm Tý, Thái Tuế nằm ở phương Chính Bắc
Năm Sửu, Thái Tuế nằm ở phương Đông Bắc
Năm Dần, Thái Tuế nằm ở phương Đông Bắc
Năm Mão, Thái Tuế nằm ở phương Chính Đông
Năm Thìn, Thái Tuế nằm ở phương Đông Nam
Năm Tị, Thái Tuế nằm ở phương Đông Nam
Năm Ngọ, Thái Tuế nằm ở phương Chính Nam
Năm Mùi, Thái Tuế nằm ở phương Tây Nam
Năm Thân, Thái Tuế nằm ở phương Tây Nam
Năm Dậu, Thái Tuế nằm ở phương Chính Tây
Năm Tuất, Thái Tuế nằm ở phương Tây Bắc
Năm Hợi, Thái Tuế nằm ở phương Tây Bắc

Thái Tuế là gì?
Thái Tuế là gì?

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: