Phi Tinh

Cung Phu Thê Phi Hóa

Cung Phu Thê Phi Hóa

(1) Cung Phu Thê Phi Hóa Lộc Cung Phu Thê Tự Hóa LộcVượng duyên với người khác giới, nhưng tình cảm chẳng được vĩnh cửu.Thiếu nguyên tắc, quan điểm tình…
Cung Phúc Đức Phi Hóa

Cung Phúc Đức Phi Hóa

(1) Cung Phúc Đức Phi Hóa Lộc Cung Phúc Đức Tự Hóa LộcSố vô ưu vô lo, tùy duyên nên mất chí hướng, cảm tính lãng mạn, thờ ơ hững…
Cung Tử Nữ Phi Hóa

Cung Tử Nữ Phi Hóa

(1) Cung Tử Nữ Phi Hóa Lộc Cung Tử Nữ Tự Hóa LộcTử nữ tự cấp tự túc.Đối trẻ nít giáo dưỡng không tận tâm, ít dụng tâm. Gặp đào…
Cung Quan Lộc Phi Hóa

Cung Quan Lộc Phi Hóa

(1) Cung Quan Lộc Phi Hóa Lộc Cung Quan Lộc Tự Hóa LộcKhông nên làm nghành nghề sản xuất mà có tính chất chậm thu hồi vốn, cũng không hợp…
Cung Phụ Mẫu Phi Hóa

Cung Phụ Mẫu Phi Hóa

(1) Cung Phụ Mẫu Phi Hóa Lộc Cung Phụ Mẫu Tự Hóa LộcCha mẹ tự cấp tự túc, chẳng sợ bị thiếu đi sự tận tâm báo hiếu, còn đề…
Cung Tài Bạch Phi Hóa

Cung Tài Bạch Phi Hóa

(1) Cung Tài Bạch Phi Hóa Lộc Cung Tài Bạch Tự Hóa LộcTiền tài dễ tới, đương nhiên cũng là do “tình hình kinh tế thuận tiện” lại không có…
Cung Tật Ách Phi Hóa

Cung Tật Ách Phi Hóa

(1) Cung Tật Ách Phi Hóa Lộc Cung Tật Ách Tự Hóa LộcAn vui lười biếng hưởng thụ cuộc sống, dễ phát phì.Sống thờ ơ, không lý trí, dễ dàng…
Cung Thiên Di Phi Hóa

Cung Thiên Di Phi Hóa

(1) Cung Thiên Di Phi Hóa Lộc Cung Thiên Di Tự Hóa LộcThích được nếm của ngon vật lạ, tự vui vẻ khắp nơi. Cảnh sống tùy duyên, hồn nhiên…