Xem Bát Tự và Lịch Vạn Niên Ngày Hôm Nay 15/04/2024

Lịch vạn niên ngày hôm nay 15/04/2024, bao gồm thông tin Ngày âm lịch, Bát tự, Mai Hoa Dịch Số… tất chỉ chỉ trong một trang để tiện cho bạn tra cứu thông tin.

TỔNG QUAN
Giờ đang xem:
Nạp Âm Ngày:
Thập Nhị Trực:
Kiết Hung Nhật:
Đại Tiểu Nguyệt:
Nhị Thập Bát Tú:
Thập Nhị Can Ngày:
Thập Nhị Chi Ngày:
XEM NGÀY TỐT, XẤU
Đang xem
Dương Lịch
Âm Lịch
Năm
Tháng
Ngày
Giờ
<< XEM HÔM NAY >>
Lưu ý: để hiểu rõ về các thông tin mô tả chi tiết của thuật ngữ, bạn vui lòng nhấn vào tên thuật ngữ!
THÔNG TIN
Năm Cửu Tinh:
Tháng Cửu Tinh:
Ngày Cửu Tinh:
Giờ Cửu Tinh:
Ngày Lục Nhâm:
Nhị Thập Tứ Khí:
Ngày Đầu Tháng:
TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY
TUỔI XUNG KHẮC VỚI THÁNG
HƯỚNG KIẾT HUNG
GIỜ KHÔNG VONG
TAM SÁT NIÊN
TAM SÁT NGUYỆT
TAM SÁT NHỰT
TAM SÁT THỜI
GIỜ HOÀNG ĐẠO
SAO THEO GIỜ
GIỜ LỤC NHÂM
ĐỔNG CÔNG – SOẠN TRẠCH NHẬT
TUẾ PHÁ
TỨ LY & TỨ TUYỆT

Lấy Lá Số Tứ Trụ

Lưu ý: Sau khi tạo Lá Số Tứ Trụ, bạn có thể click (ấn) vào từng nội dung để xem luận giải chi tiết về các thuộc tính, can chi, thập thần, đại vận, tiểu vận, thần sát, trường sinh...

LÁ SỐ BÁT TỰ TRỤ NĂM TRỤ THÁNG TRỤ NGÀY TRỤ GIỜ
DƯƠNG LỊCH 2024 3 13 0:0
ÂM LỊCH 2024 2 4
NÔNG LỊCH 2024 Kinh Trập 4
THIÊN CAN
TA | Giáp
+Mộc
KT | Đinh
-Hỏa
TK | Bính
+Hỏa
TH | Mậu
+Thổ
ĐỊA CHI
Thìn
+Thổ
Mão
-Mộc
+Thủy
+Thủy
TÀNG CAN
TH
Mậu
+Thổ
CA
Ất
-Mộc
CQ
Quý
-Thủy
CA
Ất
-Mộc
CQ
Quý
-Thủy
CQ
Quý
-Thủy
NẠP ÂM
Phú Đăng Hỏa
Lư Trung Hỏa
Giang Hạ Thủy
Tích Lịch Hỏa
TRƯỜNG SINH
Suy
Bệnh
Thai
Thai
THẦN SÁT
Hoa Cái
Nguyệt Đức
Tướng Tinh
Tướng Tinh
Quý Thực

Gieo Quẻ
 Hướng dẫn
Tháng
Ngày
Năm
Giờ