Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?

Ngày lễ kỷ niệm là dịp để tưởng nhớ, vinh danh hoặc kỷ niệm một sự kiện, cá nhân, nhóm người, hoặc thậm chí một ý tưởng quan trọng có ý nghĩa đặc biệt đối với một cộng đồng, một dân tộc, hay toàn nhân loại. Các ngày lễ kỷ niệm có thể đánh dấu các sự kiện lịch sử, các thành tựu văn hóa, khoa học, hoặc tưởng nhớ những người có đóng góp to lớn cho xã hội.

Hãy cùng Phong Thủy Nhân Sinh đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa đến các ngày lễ quan trọng của người dân Việt Nam, kể từ ngày 24/04/2024.


Ngày Lễ Dương Lịch

Bao nhiêu ngày nữa đến Tết Dương Lịch 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Tết Dương Lịch năm 2024 1/1/2024 Thứ 2 trong 0 ngày nữa
Tết Dương Lịch năm 2025 1/1/2025 Thứ 4 trong 252 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Lễ Tình Nhân 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Lễ Tình Nhân năm 2024 14/2/2024 Thứ 4 trong 0 ngày nữa
Lễ Tình Nhân năm 2025 14/2/2025 Thứ 6 trong 296 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày thành lập ĐCSVN 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày thành lập ĐCSVN năm 2024 3/2/2024 Thứ 7 trong 0 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCSVN năm 2025 3/2/2025 Thứ 2 trong 285 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2024 27/2/2024 Thứ 3 trong 0 ngày nữa
Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2025 27/2/2025 Thứ 5 trong 309 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2024 8/3/2024 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2025 8/3/2025 Thứ 7 trong 318 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2024 20/3/2024 Thứ 4 trong 0 ngày nữa
Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2025 20/3/2025 Thứ 5 trong 330 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2024 26/3/2024 Thứ 3 trong 0 ngày nữa
Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2025 26/3/2025 Thứ 4 trong 336 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Trái đất 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Trái đất năm 2024 22/4/2024 Thứ 2 trong 0 ngày nữa
Ngày Trái đất năm 2025 22/4/2025 Thứ 3 trong 363 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước năm 2024 30/4/2024 Thứ 3 trong 6 ngày nữa
Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước năm 2025 30/4/2025 Thứ 4 trong 371 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Quốc tế lao động 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Quốc tế lao động năm 2024 1/5/2024 Thứ 4 trong 7 ngày nữa
Quốc tế lao động năm 2025 1/5/2025 Thứ 5 trong 372 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 19/5/2024 Chủ Nhật trong 25 ngày nữa
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025 19/5/2025 Thứ 2 trong 390 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2024 1/6/2024 Thứ 7 trong 38 ngày nữa
Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2025 1/6/2025 Chủ Nhật trong 403 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Gia đình Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024 28/6/2024 Thứ 6 trong 65 ngày nữa
Ngày Gia đình Việt Nam năm 2025 28/6/2025 Thứ 7 trong 430 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Thương binh Liệt sĩ 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2024 27/7/2024 Thứ 7 trong 94 ngày nữa
Ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2025 27/7/2025 Chủ Nhật trong 459 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công năm 2024 19/8/2024 Thứ 2 trong 117 ngày nữa
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công năm 2025 19/8/2025 Thứ 3 trong 482 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Thương binh Liệt sĩ 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2024 27/7/2024 Thứ 7 trong 94 ngày nữa
Ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2025 27/7/2025 Chủ Nhật trong 459 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 2/9/2024 Thứ 2 trong 131 ngày nữa
Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 2/9/2025 Thứ 3 trong 496 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam năm 2024 7/9/2024 Thứ 7 trong 136 ngày nữa
Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam năm 2025 7/9/2025 Chủ Nhật trong 501 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Doanh nhân Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2024 13/10/2024 Chủ Nhật trong 172 ngày nữa
Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2025 13/10/2025 Thứ 2 trong 537 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam năm 2024 14/10/2024 Thứ 2 trong 173 ngày nữa
Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam năm 2025 14/10/2025 Thứ 3 trong 538 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam năm 2024 20/10/2024 Chủ Nhật trong 179 ngày nữa
Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam năm 2025 20/10/2025 Thứ 2 trong 544 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2024 20/11/2024 Thứ 4 trong 210 ngày nữa
Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2025 20/11/2025 Thứ 5 trong 575 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2024 22/12/2024 Chủ Nhật trong 242 ngày nữa
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2025 22/12/2025 Thứ 2 trong 607 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Lễ Giáng Sinh 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Lễ Giáng Sinh năm 2024 25/12/2024 Thứ 4 trong 245 ngày nữa
Lễ Giáng Sinh năm 2025 25/12/2025 Thứ 5 trong 610 ngày nữa

Ngày Lễ Âm Lịch

Bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên Đán 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Tết Nguyên Đán năm 2024 10/2/2024 Thứ 7 trong 0 ngày nữa
Tết Nguyên Đán năm 2025 29/1/2025 Thứ 4 trong 280 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Tết Hàn Thực 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Tết Hàn Thực năm 2024 11/4/2024 Thứ 5 trong 0 ngày nữa
Tết Hàn Thực năm 2025 31/3/2025 Thứ 2 trong 341 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Giỗ Tổ Hùng Vương 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 18/4/2024 Thứ 5 trong 0 ngày nữa
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 7/4/2025 Thứ 2 trong 348 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Lễ Phật Đản 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Lễ Phật Đản năm 2024 22/5/2024 Thứ 4 trong 28 ngày nữa
Lễ Phật Đản năm 2025 12/5/2025 Thứ 2 trong 383 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Tết Đoan Ngọ 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Tết Đoan Ngọ năm 2024 10/6/2024 Thứ 2 trong 47 ngày nữa
Tết Đoan Ngọ năm 2025 31/5/2025 Thứ 7 trong 402 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Lễ Vu Lan 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Lễ Vu Lan năm 2024 18/8/2024 Chủ Nhật trong 116 ngày nữa
Lễ Vu Lan năm 2025 6/9/2025 Thứ 7 trong 500 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Tết Trung Thu 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Tết Trung Thu năm 2024 17/9/2024 Thứ 3 trong 146 ngày nữa
Tết Trung Thu năm 2025 6/10/2025 Thứ 2 trong 530 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Tết Táo Quân 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Tết Táo Quân năm 2024 2/2/2024 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Tết Táo Quân năm 2025 22/1/2025 Thứ 4 trong 273 ngày nữa

 

Bao nhiêu ngày nữa đến Lễ Tất Niên 2025

Ngày 24/04/2024: Còn bao lâu đến ngày Lễ?
Sự kiện Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Lễ Tất Niên năm 2024 29/1/2024 Thứ 2 trong 0 ngày nữa
Lễ Tất Niên năm 2025 17/2/2025 Thứ 2 trong 299 ngày nữa

 


Xem Chi Tiết Về Các Ngày Lễ

Ngày Lễ Âm Lịch Ngày Lễ Dương Lịch

Ý Nghĩa với Văn Hóa và Lịch Sử

  • Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa: Các ngày lễ kỷ niệm giúp bảo tồn và truyền bá di sản văn hóa, truyền thống, và lịch sử của một dân tộc hay cộng đồng. Chúng như một phương tiện để giáo dục thế hệ trẻ về quá khứ, hiện tại và tương lai của họ.
  • Tăng Cường Tính Cộng Đồng: Các sự kiện kỷ niệm thường đi kèm với các lễ hội, buổi lễ, và hoạt động cộng đồng, giúp tăng cường mối quan hệ và sự đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng. Đây là dịp để mọi người cùng nhau chia sẻ niềm tự hào và tình cảm yêu quý đối với lịch sử và văn hóa của mình.
  • Phản Ánh và Tự Chiêm Nghiệm: Các ngày lễ kỷ niệm cung cấp cơ hội cho cá nhân và cộng đồng phản ánh về những thành tựu đã đạt được, những thách thức đã vượt qua, và những bài học đã học được từ quá khứ. Điều này khuyến khích mọi người suy ngẫm về cách họ có thể đóng góp vào xã hội và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
  • Tôn Vinh và Nhớ Ơn: Nhiều ngày lễ kỷ niệm được dành riêng để tôn vinh những người đã hy sinh hoặc đóng góp to lớn cho sự phát triển của xã hội, như các chiến sĩ trong các cuộc chiến tranh, các nhà khoa học, hay những nhân vật lịch sử. Đây là cách để bày tỏ lòng biết ơn và nhớ ơn những đóng góp của họ.
  • Thúc Đẩy Du Lịch và Kinh Tế: Các lễ kỷ niệm cũng thúc đẩy du lịch, khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới tham gia hoặc chứng kiến các sự kiện. Điều này không chỉ giúp cải thiện kinh tế địa phương thông qua du lịch mà còn tăng cường giao lưu văn hóa.

Tóm lại, ngày lễ kỷ niệm đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển văn hóa, lịch sử, và giá trị cộng đồng. Chúng giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhớ về quá khứ, hiểu và trân trọng di sản, cũng như hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.