Năm Nhuận Là gì? Năm Nhuận Âm Lịch và Dương Lịch là gì?

Năm Nhuận là gì? Leap Year là gì?

Năm nhuận (hay Leap Year) là năm có ngày nhuần. Theo Dương Lịch (Solar) mỗi chu kỳ năm thường có 365 ngày nhưng năm nhuận sẽ có chu kỳ là 366 ngày, chu kỳ tháng là 12 tháng. Theo Âm Lịch (Lunar) thì chu kỳ này là 354 ngày, tương đương 13 tháng, mỗi tháng âm là 28 ngày (gần 28 ngày và 1 chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất hết 29,53 ngày). Trong mỗi chu kỳ Tam Nguyên Cửu Vận 180 năm luôn luôn tồn tại năm nhuận.

Năm Nhuận Âm Lịch và Dương Lịch có khác nhau không?

Có, năm nhuận Âm Lịch và Dương Lịch là hoàn toàn khác nhau. Theo bản chất chu kỳ tính số ngày trong tháng và tháng như trên năm Âm Lịch không có ngày nhuần mà chỉ có tháng nhuần, cứ 3 năm sẽ dư ra 1 tháng nhuận rơi vào những tháng Âm Lịch khác nhau. So với lịch Dương Lịch chỉ dựa vào số ngày của tháng 2 hàng năm nếu 29 ngày thì đó là năm nhuận và ngược lại. Đây cũng là lý do mà chúng ta hay lấy ngày kỷ niệm ngày sinh là năm Dương Lịch vì chúng cố định (dù bản chất không phải là như vậy).

Cách tính năm nhuận theo Dương Lịch và Âm Lịch?

Để tính năm nhuận theo âm lịch và dương lịch bạn nhập thông tin năm cần kiểm tra vào khung bên dưới. Kết quả trả về sẽ là thông tin năm đó nhuận hay không và thông tin tham khảo trong khoảng 50 năm sau đó. Đây cũng là danh sách tham khảo năm nhuận bất kỳ kể từ năm tra cứu về sau, ví dụ bạn cần xem danh sách từ năm 1987 về 50 năm sau có những năm nào nhuận thì chỉ cần nhập 1987.

Để tính các năm nhuận gần đây một cách chính xác, đơn giản bạn chỉ cần nhập số năm gần nhất cần tính thì toàn bộ các năm tiếp theo sẽ được tính để bạn tham khảo.

Ứng dụng trên cũng sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi về: các năm nhuận từ 1990 đến nay? các năm nhuận từ 2000 đến nay? các năm nhuận từ 2010 đến nay hay các năm nhuận lấy mốc từ năm bất kỳ trong chu kỳ 50 năm tiếp theo.

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: