Bát Tự

Lịch Tiết Khí

Lịch Tiết Khí

Lập lá số Tử Vi thì không cần sử dụng lịch Tiết Khí. Tuy nhiên lịch Tiết Khí được sử dụng rộng rãi trong các trường phái đoán mệnh khác…
Đồ Thị Mệnh Vận

Đồ Thị Mệnh Vận

Tỉ mỉ quan sát bằng hữu hoặc người thân hoặc nhân vật công chúng xung quanh, lịch trình cuộc sống của họ lên xuống như nước thủy triều, có cao…