Thẻ: quẻ giá sắc

Thiên Đồng

Thiên Đồng

Thiên ĐồngThuộc Thủy, Nam Đẩu đệ tứ tinh, hóa Phúc, chủ Phúc Đức.Thiên Đồng là một phúc tinh, cư 12 cung đều luận là phúc, có tác dụng chế hóa…