Thẻ: than so

Cung Phu Thê Phi Hóa

Cung Phu Thê Phi Hóa

(1) Cung Phu Thê Phi Hóa Lộc Cung Phu Thê Tự Hóa LộcVượng duyên với người khác giới, nhưng tình cảm chẳng được vĩnh cửu.Thiếu nguyên tắc, quan điểm tình…