Thiên Khôi – Thiên Việt

Thiên Khôi Thiên Việt thuộc Hỏa, nam đẩu trợ tinh. Hai sao này là sao quý nhân, Thiên Khôi là trú quý, tức Thiên Ất quý nhân; Thiên Việt là dạ quý, tức Ngọc Đường quý nhân. Thiên Khôi Thiên Việt không phân mạnh yếu, là sao thượng cát, bất luận ở cung nào đều có tác dụng tốt đẹp.

Nếu Mệnh Thân có sao này, chủ thông minh tài trí, vẻ ngoài uy nghi, xinh đẹp thanh bạch, tính cách nhân từ, khí chất nhã nhặn thanh cao, hòa hợp với mọi người. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp đoan trang, một đời tất hay được quý nhân giúp đỡ. Một trong hai sao Khôi Việt thủ mệnh cung, thân hình hơi gầy, mặt tròn, cằm nhọn. Khôi Việt ở Mệnh Thân, tất người ham học, càng được nhiều cát tinh đồng cung, tam hợp nhiều cát tinh thủ chiếu thì thuận lợi lớn cho thi cử, tuổi nhỏ đã đỗ đạt khoa cử. Hội Hung Kỵ, không là tú tài văn chương thì cũng là trò cưng của thầy. Nói chung hai sao này, nếu nhập mệnh Thân cung, tuy không phú quý, cũng chủ thông minh, vẻ ngoài ổn trọng, được người khác tôn trọng kính nể.

Nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thường được sự trọ giúp của quý nhân, trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ của người khác phái. Thiên Việt có mang sắc thái đào hoa, còn Thiên Khôi thì không.

Khôi Việt Phụ Bật là phúc thọ, các sao trên ở Mệnh Thân cung, phúc thọ song toàn.

Thiên Khôi là trú quý nhân, Thiên Việt là Dạ quý nhân, người sinh ban ngày (giờ Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân là ban ngày), Mệnh cung có trú quý; người sinh ban đêm (giờ Dậu Tuất Hợi Tý Sửu Dần), Mệnh cung có dạ quý, đều là điềm tốt lành, chủ quang minh lỗi lạc, có khí chất tôn quý, được người trên khen ngợi, quý nhân giúp đỡ. Khôi Việt vào các cung khác, cũng luận là tốt.

1. Người sinh năm Giáp Canh, an Mệnh cư Sửu hoặc Mùi, Khôi Việt cũng ở Sửu Mùi, là cách “tọa quý hướng quý”, một đời tất hay được quý nhân giúp đỡ, được thêm Tả Hữutương phùng thì phú quý.

2. Thiên Khôi lâm Mệnh cung, Thiên Việt lâm Thân cung, hay ngược lại, lại có cát tinh hội chiếu, thiếu niên tất cưới được vợ đẹp, gặp khó tất có quý nhân giúp đỡ.

3. “Thiên Khôi Thiên Việt, cái thế văn chương”, Mệnh cung có Thiên Khôi, Thân cung có Thiên Việt, chủ người văn chương cái thế, lưu danh bảng vàng, là cách “Thiên ất củng Mệnh”, thứ đến là Khôi Việt ở tam hợp.

4. “Khôi Việt đồng hành, vị cư thai phụ”, như Khôi Việt thủ thân mệnh, càng được cát tinh củng chiếu, phú quý, thứ đến tam phương. “Quý nhân quý hương, phùng chi phú quý”, thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại thêm cát diệu quyền lộc trợ thì cũng vậy.

5. Khôi Việt giáp mệnh là kì cách, đại cát, tất nhiên mệnh chính tinh miếu vượng hội cát tinh mới được. Như người sinh năm Nhâm Quý, an mệnh cư cung Thìn, Thiên Khôi cưmão, Thiên Việt cư cung Tỵ giáp mệnh; người sinh năm Bính Đinh, an mệnh cư Tuất, Thiên Khôi cư hợi, Thiên Việt cư Dậu giáp mệnh. Nếu như tam phương tứ chính mệnh ít cát tinh, thì không phú quý, một đời chỉ có nhân duyên tốt mà thôi.

6. “Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý”, các sao ở mệnh cung thân cung là tốt, thứ đến là ở tam hợp, hội hình sát xung thì bình thường.

7. Khôi Việt Phụ Bật là phúc thọ, các sao trên ở mệnh thân cung, phúc thọ song toàn.

8. Khôi Việt hội Dương, Đà, Hỏa Linh, Địa Không, Địa Kiếp, bệnh tật đặc biệt nhiều, dễ bịcác bệnh mãn tính.

9. Nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thường được sự trọ giúp của quý nhân, trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ của người khác phái.

10. Thiên Việt có mang sắc thái đào hoa, còn Thiên Khôi thì không.

11. Sau 50 tuổi, niên hạn phùng Khôi Việt, không coi là quý nhân, mà lại là gặp tiểu nhân.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: