Thẻ: hạ nguyên

Tam Nguyên Cửu Vận

Tam Nguyên Cửu Vận

Tam Nguyên Cửu Vận là gì? Người xưa đã dùng cách chia thời gian ra thành từng Nguyên, Vận. Nguyên là 1 giai đoạn dài khoảng 60 năm hay 1…