Thẻ: tuvihoc

8 Hướng Và 24 Sơn

8 Hướng Và 24 Sơn

Nhà ở phải có Tọa và Hướng, phía trước nhà là Hướng, lưng nhà là Tọa, bất kỳ phái phong thủy học nào cũng đều nói đến tọa và hướng.Ví…