8 Hướng Và 24 Sơn

Nhà ở phải có Tọa và Hướng, phía trước nhà là Hướng, lưng nhà là Tọa, bất kỳ phái phong thủy học nào cũng đều nói đến tọa và hướng.

Ví dụ: Nhà Hướng Bắc thì Tọa Nam.

Người ta thường nói đến “Bốn Phương – Tám Hướng”, tức chỉ 4 phương: Đông – Tây – Nam Bắc, cộng thêm 4 phương: Đông Bắc – Tây Bắc – Đông Nam – Tây Nam thành 8 phương.

Đối với Phong Thủy thì được chia tỉ mỉ hơn, tổng cộng bao gồm gồm 24 hướng. Tức là trong 8 hướng, mỗi hướng được chia làm 3 hướng nhỏ (gọi là sơn), 8 x 3 = 24 sơn.

8 Hướng và 24 Sơn

Nhìn hình trên các bạn sẽ thấy rằng các Phong Thủy Gia gọi tên các hướng bằng tên của bát quái, trong đó:

Bát Quái Khảm Ly Chấn Đoài Cấn Khôn Càn Tốn
Hướng Bắc Nam Đông Tây Đ.Bắc T.Nam T.Bắc Đ.Nam

Dựa vào bảng trên ta có xác định ngôi nhà “Tọa” và “Hướng” tại “Sơn” nào.

Ví dụ:

Nhà thuộc quái Khảm, tọa Bắc 1 và hướng Nam 2.

Gọi theo cách của Phong Thủy Gia:

Khảm Trạch, Tý sơn Ngọ hướng : Tọa Tý – Hướng Ngọ.

 

Nhà thuộc quái Đoài, tọa Tây 2 và hướng Đông 2.

Gọi theo cách của Phong Thủy Gia:

Đoài Trạch, Dậu sơn Mão hướng: Tọa Dậu – Hướng Mão.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: