Định Hướng Chiếu

Sau khi an sao, phải định hướng chiếu của các cung số. Xem một cung, phải xem cả cung chiếu của nó.

(1) Tam Hợp Chiếu

Tam Hợp chiếu là Ba cung chiếu lẫn nhau, xem một cung này thì phải xem cả hai cung kia.

Xem hình dưới đây:

(2) Xung Chiếu

Hai cung đối nhau, chiếu lẫn nhau.

Xem hình dưới đây:

(3) Nhị Hợp

Tý + Sửu

Dần + Hợi

Mão + Tuất

Thìn + Dậu

Tỵ + Thân

Ngọ + Mùi

Nhị hợp trên bản đồ 12 cung:

Tóm Tắt

Muốn xem cung số, phải xem cả hai cung Tam hợp chiếu của nó, cùng với một cung xung chiếu và một cung nhị hợp.

Thí dụ: Xem cung Sửu, phải xem cả cung Tý (xung chiếu), cung Dậu, cung Mùi (tam hợp chiếu) và cung Tý (nhị hợp).

Trên bản đồ 12 cung, những vị trí của các cung xung – hợp chiếu nhau không bao giờ thay đổi.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: