Thẻ: vận chủ

Tam Nguyên Cửu Vận

Tam Nguyên Cửu Vận

Tam Nguyên Cửu Vận là gì? Người xưa đã dùng cách chia thời gian ra thành từng Nguyên, Vận. Nguyên là 1 giai đoạn dài khoảng 60 năm hay 1…