Thẻ: ý nghĩa số 4

Đồ Thị Mệnh Vận

Đồ Thị Mệnh Vận

Tỉ mỉ quan sát bằng hữu hoặc người thân hoặc nhân vật công chúng xung quanh, lịch trình cuộc sống của họ lên xuống như nước thủy triều, có cao…