Sao Tham Lang

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi Tham Lang chủ định như thế nào?

Đáp viết:

Tham Lang thuộc Bắc Đẩu, là thần của cung Tật Ách. Ngũ hành thuộc Thủy, hóa khí là Đào Hoa, là tiêu chuẩn đo lường và chính là thần chủ họa phúc. Tại Số thì ưa hòa nhã phóng túng. Ở người thì chủ thấp lùn, tính tình chủ quan, lòng nhiều tính toán ganh đua, luận định là gian trá man nhân, theo thụ học các thuật của thần tiên. Lại giỏi ngâm thơ vịnh nguyệt, phiêu đãng phong lưu, biến khéo thành vụng.

Nhập cung miếu nhạc ở Cấn vị, thì có thể là tốt lành nhưng cũng có thể là họa.

Hội Phá Quân thì mê hoa luyến tửu mà táng mạng, cùng với Lộc Tồn ám hợp Hao thì vì thế mà trở nên hư hoa, ngộ Liêm Trinh thì không thanh khiết, thấy Thất Sát hoặc kết phối (với người Thất Sát) thì bị hình khắc, bị hình phạt. Ngộ Kình Đà thì chủ có bệnh trĩ, phùng Hình Kị thì có sẹo hoặc lang ben, loang lổ trên da, nhị hạn mà gặp (như thế) thì họa không hề nhẹ chút nào.

(Tham Lang) Với Thất Sát cùng thủ ở Thân và Mệnh thì nam có thân thể của phường trộm cắp, nữ có thái độ của lũ vụng trộm (QNB chú: cái này có lẽ muốn nhấn mạnh về cái thần thái lén lút mà thôi). Chư cát có áp chế thì cũng không thể tạo thành phúc hậu được, còn nếu như mà gặp thêm bày hung sát tụ hội vào thì càng tàng ẩn cái gian của nó. Hư hoa chẳng thực tế gì cả, đối với người thì kết giao càng sâu đậm bao nhiêu, đến lúc về sau cũng giả dối bạc bẽo bấy nhiêu. Bởi thế mà nói: Thất Sát thủ Thân chung thị yểu, Tham Lang nhập miếu tất vi xướng, nghĩa là Thất Sát đóng ở cung an Thân thì chết non, Tham Lang nhập miếu tất sẽ là con hát, kỹ nữ (QNB chú: dịch nguyên văn chữ “nhập miếu”, nhưng tôi cho rằng chữ “miếu” này là không đúng, mà đúng ra phải là chữ “Mệnh”. Đã đề cập bàn luận nhiều lần ở tuvilyso về câu này rồi).

Nếu cùng với Phá Quân cư ở Thân Mệnh, lại thêm là ở chỗ vượng của tam hợp tuổi, có cả Mã hội ở tam hợp, thì nam giỏi uống rượu với cờ bạc du đãng, nữ thời cưới xin chẳng có mối mai gì sất, tâm tính trộm cắp dâm bôn, chẳng có phép tắc gì cả, nhẹ thì bỏ nhà theo trai, nặng thì tất làm kỹ nữ ca xướng.

Nếu cùng Vũ Khúc đồng độ thì xiểm nịnh gian tham, thường có tâm địa ích kỷ, cũng như chẳng có lòng cứu tế đối với người khác.

Với Liêm Trinh ở cùng thì nhất định sẽ gặp hình phạt ở chốn công đường, nơi cửa quan.

Sát mà hội cùng thì nhất định là đồ tể.

Kình Đà giao tinh, tất sẽ làm quỷ phong lưu.

Xương Khúc đồng độ, tất sẽ đa hư thiểu thực.

Với Thất Sát Nhật Nguyệt đồng triền thì nam nữ đều tà dâm hư hoa.

Cùng Cự Môn giao chiến thì thường chỉ có khẩu thiệt thị phi quan tụng.

Nếu phạm vào chỗ Đế tọa mà không có chế hóa thì là người vô ích.

(Tham Lang) Hãm địa phùng sinh thì lại thành ra điềm lành, dẫu nhà có phá tán đi chăng nữa thì cũng sẽ một thời gian phát tài là gây dựng lại được.

Chỉ duy hội với Hỏa Linh thì thường phú quý, đẹp ở Tài Bạch với Vũ Khúc Thái Âm cùng, nếu mà cuối cùng không tự hưng thịnh được thì tất là do bởi dâm dật. Tại Huynh Đệ, Tử Tức thì đều coi như là hãm địa. Tại Điền Trạch thì phá đãng tổ nghiệp, trước giàu sau nghèo. Vào Nô Bộc cung mà lại là miếu vượng thì tất sẽ vì nô bộc trong nhà mà phá tán. Ở Phu Thê Cung Tử Tức cung đều là không được đẹp, vào Tật Ách cung có Kình, Đà, Ám, Sát tinh giao hội thì mang bệnh tật bởi vì tửu sắc. Cung Thiên Di mà nếu như ở đất Hỏa (có Tham Lang), gặp Phá Quân với Ám, Sát tinh, lúc đến hạn gặp thêm các lưu niên tuế sát trùng điệp, thì tất sẽ chủ bị binh lửa chiến tranh, đạo tặc xâm phạm. Nói tóm lại là, dẫu nam hay nữ mà chẳng gặp được nó ở chỗ đắc địa thì sẽ không bao giờ được thấy cái tốt của nó.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi Tham Lang chủ định như thế nào?

Đáp viết:

Tham Lang là sao thứ nhất thuộc Bắc Đẩu, là thần của cung Tật Ách. Ngũ hành thuộc Thủy, hóa khí là Đào Hoa, là tiêu chuẩn, chính là thần chủ của họa phúc. Nhận thiện ác mà phân định kẻ dối lừa người gian trá, thụ học các thuật của thần tiên. Lại giỏi ngâm thơ vịnh nguyệt, phiêu đãng phong lưu, biến khéo thành vụng.

Nhập cung miếu nhạc thì có thể là tốt lành nhưng cũng có thể là họa. Hội Phá Quân thì mê hoa luyến tửu mà táng mạng, cùng với Lộc Tồn thì có thể cát. Gặp hao nhân thì hư hoa, ngộ Liêm Trinh thì không thanh khiết, thấy Thất Sát hoặc kết phối (với người Thất Sát) thì bị hình khắc, bị hình phạt. Ngộ Kình Đà thì chủ có bệnh trĩ, phùng Hình Kị thì có sẹo hoặc lang ben, loang lổ trên da, nhị hạn mà gặp (như thế) thì họa không hề nhẹ chút nào.

Với Thất Sát cùng thủ ở Thân và Mệnh thì nam có thân thể của phường trộm cắp, nữ có thái độ của lũ vụng trộm (QNB chú: cái này có lẽ muốn nhấn mạnh về cái thần thái lén lút mà thôi). Chư cát có áp chế thì cũng không thể tạo thành phúc hậu được, còn bày hung sát mà tụ thêm vào thì càng tàng ẩn cái gian của nó. Vào việc thì khéo ẩn tàng biến trá, hư hoa chẳng thực gì cả. Với người kết giao thì về sâu bao nhiêu về sau cũng giả dối bạc bẽo bấy nhiêu.

Bởi thế mà nói: Thất Sát thủ Thân chung thị yểu, Tham Lang nhập miếu tất vi xướng (Thất Sát đóng ở cung an Thân thì chết non, Tham Lang nhập miếu tất sẽ là con hát, kỹ nữ. QNB chú: dịch nguyên văn chữ “nhập miếu”, những tôi cho rằng chữ “miếu” này là không đúng, phải là chữ “Mệnh”. Đã đề cập nhiều lần ở tuvilyso về câu này rồi).

Nếu cùng với Phá Quân cư ở Thân & Mệnh, lại thêm là ở chỗ vượng của tam hợp, thì nam giỏi uống rượu với cờ bạc du đãng, nữ thời cưới xin chẳng có mối mai gì sất, tâm tính trộm cắp dâm bôn, chẳng có phép tắc gì cả, bỏ nhà theo trai. Như thế chỉ mừng gặp Không Vong vì khiến cho biến ngược lại thành ra đoan chính.

Nếu cùng Vũ Khúc đồng độ thì xiểm nịnh gian tham, thường có tâm địa ích kỷ, cùng là chẳng có lòng cứu tế đối với người khác.

Với Liêm Trinh cùng, nhất định sẽ gặp hình phạt ở chốn công đường, nơi cửa quan. Tứ sát mà cùng thì nhất định là đồ tể. Kình Đà giao hội, tất sẽ làm quỷ phong lưu. Xương Khúc đồng độ, tất sẽ đa hư thiểu thực.

Với Thất Sát cùng triền thứ thì nam nữ đều tà dâm hư hoa. Cùng Cự Môn giao chiến thì thường chỉ có khẩu thiệt thị phi.

Nếu phạm vào chỗ Đế tọa mà không có chế hóa thì là người vô ích. Đắc Phụ Bật Xương Khúc giáp thì coi như là chế được nên chẳng luận như vừa rồi.

(Tham Lang) Hãm địa phùng sinh thì lại thành ra điềm lành, dẫu nhà có phá tán đi chăng nữa thì cũng sẽ một thời gian phát tài là gây dựng lại được.

Chỉ duy hội với Hỏa Linh thì thường phú quý, đẹp ở Tài Bạch với Vũ Khúc Thái Âm cùng, nếu mà cuối cùng không tự hưng thịnh được thì tất là do bởi dâm dật. Tại Huynh Đệ, Tử Tức thì đều coi như là hãm địa. Tại Điền Trạch thì phá đãng tổ nghiệp, trước giàu sau nghèo. Vào Nô Bộc cung mà lại là miếu vượng thì tất sẽ vì nô bộc trong nhà mà phá tán. Ở Phu Thê Cung Tử Tức cung đều là không được đẹp, vào Tật Ách cung có Kình, Đà, Ám, Sát tinh giao hội thì mang bệnh tật bởi vì tửu sắc. Cung Thiên Di mà nếu như ở đất Hỏa (có Tham Lang), gặp Phá Quân với Ám, Sát tinh, lúc đến hạn gặp thêm các lưu niên tuế sát trùng điệp, thì tất sẽ chủ bị binh lửa chiến tranh, đạo tặc xâm phạm. Nói tóm lại là, dẫu nam hay nữ mà chẳng gặp được nó ở chỗ đắc địa thì sẽ không bao giờ được thấy cái tốt của nó.

Hi Di tiên sinh viết: Tham Lang là Bắc Đẩu giải ách chi thần, là sao của sự cao minh, khí của nó thuộc Mộc mà thể của nó thuộc Thủy, lại hóa khí là Đào Hoa. Là thần chủ của họa phúc, tại số tất chủ lạc thú của sự phóng đãng. Ngộ cát thì chủ phú quý, gặp hung thì chủ hư ảo phù phiếm. Chủ nhân lùn bé, tính cương mãnh, mưu sâu tính xa, theo sóng mà phiêu lãng, yêu ghét khó lường. Cư chỗ miếu vượng gặp Hỏa Linh thì theo võ chức se phát quyền quý, người sinh năm Mậu Kỷ hợp cục. Gặp Thiên Tướng thêm thọ, hội Liêm Vũ thì khéo tay nghề, đắc Lộc Tồn thì lại thích nghi với tăng đạo. Sát Phá tương xung, phiêu bồng qua ngày đoạn tháng. Nữ nhân hình khắc, không thanh khiết, gặp Thái Âm thì chủ dâm dật.

II. Tham Lang Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Tham Lang (Bắc Đẩu tinh, Âm Thủy, Hung tinh, Dâm tinh)

– Chủ họa phúc, uy quyền

– Miếu địa: Sửu, Mùi

– Vượng địa: Thìn, Tuất

– Đắc địa: Dần, Thân

• Đa dục, ưa tửu sắc, chơi bời. Chủ uy quyền, tài lộc

– Hãm địa: Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu

• Dâm, tham, hung bạo, chuyên tác họa, hay nhầm lẫn. Chủ sự xuất thế.

Sách Tử Vi Đại Toàn

Tham Lang

Tham Lang thuộc Thủy Mộc, Bắc Đẩu đệ nhất tinh, hóa Đào Hoa Sát, chủ họa phúc.

Nhập miếu là người béo đứng thẳng, xương mày khá cao, lạc hãm thì thấp nhỏ, tiếng cao âm lượng lớn.

Người có Tham Lang nhập mệnh, vô cùng tình cảm hóa, tính cách đều tương đối phức tạp, không ổn định, hiếu động, giỏi xa giao tiệc nhậu, một đời hay kết giao bạn bè, bản tính lạc quan, đam mê dục vọng vật chất, thích ăn uống hưởng lạc, rượu chè cờ bạc trai gái không gì là không thể. Là người không câu nệ tiểu tiết, tình cảm thăng trầm nhiều biến động lớn, có lúc thích khôn vặt, cho người khác những ân huệ nhỏ. Khẩu tài lưu loát, khoe khoang, thích thổi phồng, chủ đề bàn luận phong phú, có khuynh hướng hào nhoáng mà không thực. Tâm lý hên xui rất lớn, tính hích đầu cơ, mạo hiểm, hi vọng có thể một sớm một chiều có kì tích hoạch phát xảy ra, làm việc không đủ kiên nhẫn. Đối với tiền bạc khá rộng rãi, lãng phí, một đời tài vật cũng nhiều hư hao.

Trong cuộc sống thích được kích thích, thứ gì mới lạ, hợp ý, không chịu cảnh bình thường, không vừa lòng với hiện trạng, luôn hi vọng có sự đột phá trong công việc, vì vậy mới tồn cư cái tật xấu làm không đến nơi đến chốn.

Tham Lang thủ mệnh thích thuật thần tiên, thích nghiên cứu và tìm hiểu thảo luận về văn hóa thần bí khí công tăng đạo. Tính tính khá gấp, hay tính toán, không chịu tĩnh lặng, ham cờ bạc hoa tửu, háo sắc. Người có Tham Lang nhập mệnh, bất luận nam hay nữ, trừ một số ngoại lệ cực kì cá biệt, tuyệt đại đa số đều có đào hoa hay có ngoại ngộ.

Nữ mệnh, gợi cảm, sớm trưởng thành, thân thể phổng phao có sức thu hút, tính dục cao, chí cao tính cương, xã giao rộng.

Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân ba sao này luôn luôn hội chiếu lẫn nhau, chủ khai sáng cải cách, phá bỏ cái cũ xây dựng cái mới và sự xung kích lớn. Tham Lang hội cát tinh (Phụ Bật, Khôi Việt, Lộc Tồn, Hóa Quyền, Hóa Lộc…) thì là nhân vật quan trọng trong quân đội chính trị, lãnh đạo giới thương gia, phú quý danh tiếng, hội ác sát thì ham tửu sắc, thích cờ bạc, thích ăn chơi hưởng lạc, rượu chè hoa nguyệt.

Tham Lang là đại đào hoa tinh, không thể thoát khỏi sự cám dỗ của sắc tình, Kình Đà hội chiếu, nam mệnh một đời đào hoa nhiều, cũng có sở thích đi chơi gái; nữ mệnh thì dâm đãng, tự do tình dục, Mệnh Thân hai cung có sát tinh e là ca kĩ. Sách viết: “Tham Lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương nhi nam thủ thiết”. Tham Lang ở Mệnh, Thất Sát thủ Thân, hội sát diệu, nam thì khoét vách, nữ thì vụng trộm. Tham Lang ở Mệnh, Phá Quân thủ Thân, hội sát diệu và Thiên Mã, nam nữ tính thích du đãng, đam mê rượu chè cờ bạc, coi sắc như sinh Mệnh; nữ mệnh lông bông, không ở yên trong nhà, thích giao du kết bạn, thông tư hay dâm bồn với người khác, vì vậy sách viết: “Hao (tức Phá Quân) gặp Tham Lang, sính dâm tình vu tỉnh đế”.

Tham Lang cư Tý Hợi, là phiếm thủy đào hoa, chủ dâm dục, hội Kình Đà, rất háo sắc, nữ mệnh ai cũng có thể làm chồng.

Tham Lang hội Địa Kiếp, Địa Không, Tuần không, Địa Không va Thiên Hình đồng cung thì không luận là dâm dục, có thể đứng đắn, đa phần nhiều tín ngưỡng tôn giáo ngoan đạo, cũng thanh bạch đoan chính.

Tham Lang hỉ đồng cung và hội chiếu với Hỏa Tinh, Linh Tinh (tam hợp hội Vũ Khúc càng đẹp), luận là phú quý, có ý nghĩa là vận may không ngờ đến, hoặc chủ võ chức quý hiển. Hội Hỏa Tinh là cách “Hỏa Tham đồng hành”, danh vọng cao, có thể bạo phát; hội Linh Tinh là cách “Tham Linh tương phùng”, có thể nắm quyền, kinh doanh làm ông chủ, tài vận hoạnh phát. Sách viết: “Tham Lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang” (an mệnh tứ mộ, tam phương cát tinh củng chiếu đặc biệt đẹp. An mệnh ở Mão cung, thứ đến không có sát tinh, có Kình Đà Không Kiếp thì không hợp cách trên), “Tham Linh tịnh thủ, tướng tượng chi danh” (an Mệnh ở cung Thìn Tuất Sửu Mùi Tý, hội cát tinh, người sinh năm Mậu Kỷ hợp cách), “Tham Lang Hỏa Linh tứ mộ cung, phú hào gia tư hầu bá quý” (cung Thìn Tuất đẹp, thứ đến cung Sửu Mùi, nếu thủ chiếu có thể luận là tốt, hội Kình Đà Không Kiếp không hợp cách trên).

Tham Lang nhập miếu thọ cao, hoặc Tham Lang hội cát tinh, lại tọa cung Dần Thân Tỵ Hợi ở vị trí Trường Sinh, chủ sống thọ.

Tham Lang Tử Vi đồng cung ở Mão dậu, vô chế, là người vô dụng, được Phụ Bật Xương Khúc giáp chế, không luận như trên.

Tham Lang Vũ Khúc đồng cung, tiền bần hậu phú, sau 30 phát phúc, nhưng là người keo kiệt, vì lợi ích của bản thân mà hại người khác.

Tham Lang Vũ Khúc đồng thủ thân cung, không có cát tinh mệnh không thọ. Mệnh không có cát tinh, thân cung là Vũ Khúc Tham Lang, chủ nghèo.

Tham Vũ đồng hành hội cát tinh, chủ người uy oai chấn áp biên cương.

Tham Lang đồng cung với Xương Khúc, là người đa hư thiểu thực, cho người khác cảm giác giả dối, giỏi lừa bịp.

Tham Lang Kình Dương cư cung Ngọ, người sinh năm Bính Mậu trấn thủ biên cương, là cách “Mã đầu đới tiễn”, phú quý.

Tham Lang nhập mệnh, người sinh năm Thân Tý Thìn Mệnh tọa cung Tý; người sinh năm Dần Ngọ Tuất Mệnh tọa cung Ngọ; người sinh năm Hợi mão Mùi Mệnh tọa cung Mão; người sinh năm Tỵ Dậu Mệnh tọa Dậu cung, là cách “Tham hội vượng cung”, chủ người có thể bản tính bất chính, đam mê hưởng thụ vật chất, thị phi không rõ ràng, có lúc hồ đồ, không tụ tài, một đời thành tựu không lớn, hội sát tinh có hành vi trộm cắp.

Tham Lang đồng cung với Liêm Trinh cư tỵ hợi, nam phóng đãng, nữ đa dâm. Chủ người không thuần khiết, hội sát tinh tửu sắc đeo bám, gặp kiện tùng hình phạt, nghèo khổ, phá tướng, tàn tật.

Tham Lang hóa Lộc, tài vượng, quen biết khắp thiên hạ, may mắn ngoài dự kiến, đa phần xinh đẹp, được sự trợ giúp của người khác phái, hội Hỏa Linh bạo phát.

Tham Lang hóa Quyền, có quyền bính, danh vọng cao, thích hưởng thụ, có vận hên ngoài ý muốn, tài vận tốt.

Tham Lang hóa Kỵ, thích tửu sắc, nhiều thị phi, dễ có hình thương ngục tù, bệnh tật nhiều ở nửa người dưới. Tham Lang ở Thìn Tuất không sợ Hóa Kỵ, Người Tham Lang thủy nhị cục không sợ Hóa Kỵ.

Tham Lang nhập mệnh, là cao thủ “không thủ đạo”, giỏi thông qua các mối quan hệ xã hội mà đạt được mục đích, tay không kiếm lợi, không thích hợp với cái gọi là “chăm chỉ làm lụng mà giàu”, thích hợp với nghề nghiệp đầu cơ, công việc mang tính xã giao, thích hợp diễn xuất, kĩ thuật, văn hóa, ẩm thực, chứng khoán, tài chính, quảng cáo, công ty du lịch, xuất khẩu, quan hệ công chúng, bộ giáo dục… không ít những người kinh doanh cá thể, chủ công ty là mệnh Tham Lang.

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Tham Lang

Tham lang miếu ở Thìn Tuất Sửu Mùi, hãm ở Tị Hợi

Trong Đẩu Số, thì Tham lang và Liêm trinh là cặp”sao đôi“, tính chất của hai sao có chỗ tương đồng mà cũng có chỗ tương dị. Vì vậy cũng là sao đào hoa, nhưng Tham lang theo khuynh hướng dương cương, còn Liêm trinh thì có khuynh hướng âm nhu. Cũng có thể nói, đào hoa của Tham lang rõ nét sở tính đam mê tửu sắc, còn Liêm trinh sở tính ham thích thanh sắc và còn biết tự kiềm chế.

Tham lang ở cung Mệnh hay cung Thân, chủ về có sở trường giao tế, còn có thêm tài nghệ ở nhiều phương diện. hiếu động, khéo ăn khéo ở, nhưng lại dễ chìm đắm trong tính dục như: thị hiếu, sở thích, … 

Nếu hội hợp với Xương Khúc, thì có sở thích cầm kỳ thi tửu, xét về phương diện vật dục là đam mê tửu sắc, nếu gặp thêm Hoa cái chủ về ưa thích khoa học huyền bí, xét về phương diện vật dục là ưa thích sự vật thần bí.

Có điều, nếu Tham lang hội hợp với Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la và Hóa Kị, thì tính vật dục rất sau nặng, dễ thành đam mê tửu sắc, cơ bạc, hút sách.

Cổ nhân đối với Tham lang, có thuyết”Tham lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột“(Tham cư vượng cung, chung thân thử thiết), gọi là Tham cư vượng cung, tức là:

– Người sinh năm Thân Tý Thìn, có Tham lang cư Tý

– Người sinh năm Dần Ngọ Tuất, có Tham lang cư Ngọ

– Người sinh năm Tị Dậu Sửu có Tham lang cư Dậu

– Người sinh năm Hợi Mão Mùi có Tham lang cư Mão

Đây là bí truyền của Trung Châu phái; người sinh năm Tị Dậu Sửu có Tham lang cư Dậu không phải là cung vượng, đây là điều chưa có sách nào ghi chép, các phái cũng không lưu truyền.

Thuyết của cổ nhân là do tâm lý chấp trước vào câu”Tham cư vượng cung”suy diễn dễ phát triển thành dục vọng, chiếm hữu quá sâu, nên có luận đoán”suốt đời trộm cắp như chuột”. Đối với thuyết này cần phải xử lý thật cẩn thận, nhất là đối với người có cung Phúc đức hội hợp sao cát, không được khư khư luận là”suốt đời trộm cắp như chuột”. Nếu mà cung mệnh của con gái mà gặp cách cục này thì phải quản giáo cho khéo, để giảm bớt dục vọng chiếm hữu của nó.

Tham lang hội sao Cát, chủ về vinh hoa phú quý, thậm chí có thể nắm đại quyền trong quân đội hay cảnh sát.

Tham lang gặp Hỏa tinh hay Linh tinh, là”Hỏa Tham cách”hoặc Linh Tham cách”, đều chủ về tài lộc dồi dào, phát triển có tính đột phá. Lấy Hỏa Tham làm thượng cách, Linh Tham làm kế đó. Lại còn lấy ở Thìn, Tuất làm thượng cách, hai cung Sửu Mùi là kế đó, các cung khác là sau nữa. Nhưng nếu gặp thêm Kình dương hoặc Đà la thì không hợp cách. Hợp cách là gặp Lộc tồn hoặc Hóa Lộc, đặc biệt sẽ có nguồn tiền tài bất ngờ, có thể giầu đột ngột.

Tham lang rất ghét Kình dương, Đà la, cũng sợ Hóa Kị, nhưng gặp Địa không, Địa kiếp thì trái lại, có thể thành người có hành động thiết thực. Cho nên, gặp Không Kiếp phần nhiều chủ về có nghề chuyên môn, nếu không gặp Hóa Kị thì có thể theo ngành nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nếu gặp Hóa Kị thì nên làm thợ.

Tham lang gặp Kình dương, Đà la, làm tăng sự trắc trở gập gềnh, bất đắc chí và vất vả trong đời người. Ở Hợi và Tý thì gọi là”Phiếm thủy đào hoa”, chủ về phong lưu vì sắc tình mà chuốc họa, có sao cát thì có thể chuyển hóa thành nho nhã thanh tao. Tham lang gặp Đà la ở cung Dần, gọi là “Phong lưu thái trượng”chủ về vì ham sắc mà gặp họa.

Nữ mệnh Tham lang, đặc điểm lớn nhất là có sở thích riêng, đồng thời thích chuyện thần bí, có khuynh hướng sùng, tín ngưỡng bái tôn giáo. Thời Đường Tống, phụ nữ có mệnh này dễ làm”nữ đạo sĩ”,”nữ đạo sĩ”thời ấy tương đương với kỹ nữ cao cấp. Ở thời hiện đại, có thể thành người làm công việc giao tế, quan hệ công cộng, nhất là có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Thiên phúc, Thiên quan, Thiên quý họi hợp, nữ mệnh cũng có thể sang quý hoặc có địa vị xã hội. Nếu hội các sao Lộc, mà còn được Hỏa tinh, Linh tinh củng chiếu, đều chủ về giầu có. Mệnh tạo tính tình cương nghị, vương phu ích tử.

Cung Mệnh hoặc cung Phúc có Tham lang và Liêm trinh hội hợp, chủ về nhạy cảm với cái đẹp, cũng chủ về yêu thích nghệ thuật, nhất là ưa vận động hoặc khiêu vũ. Nếu Tham lang độc tọa, thì có khuynh hướng yêu thích vận động.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: