Xác Định “Mệnh Quái”

I. Xác Định Cung Phi Bát Trạch ( Mệnh Quái )

Cung Phi Bát Trạch ( Mệnh Quái ) là cung dùng để coi về việc tạo tác và hôn nhân… nếu không biết về Cung Phi Bát Trạch này thì không coi về phương hướng nhà cửa, mồ mả hay coi về hôn nhân cưới gã gì được, nên nó rất quan trọng.

Cùng là một tuổi mà đàn ông cung khác đàn bà cung khác, nên gọi nó là Phi. Phi là chạy, chạy khác đi không giống nhau.

 

II. Xác Định Các Hướng Cát – Hung

Tám khí lành dữ của Bát Trạch bao gồm:

  • Sinh Khí: Thịnh vượng và được tôn trọng.
  • Diên Niên: Sống thọ và có những mối quan hệ lãng mạn.
  • Thiên Y: Sức khỏe tốt và quan hệ hòa hợp.
  • Phục Vị: Yên bình và ổn định.
  • Họa Hại: Tai nạn, cãi cọ và xui xẻo.
  • Lục Sát: Bị hại và quan hệ thất bại.
  • Ngũ Quỷ: Kiện tụng, tai nạn, thương tật.
  • Tuyệt Mệnh: Bệnh tật, tai ách và sự nghiệp không tiến triển.

Bảng 8 Quái so với 8 Hướng

Bát Quái Khảm Ly Chấn Đoài Cấn Khôn Càn Tốn
Hướng Bắc Nam Đông Tây Đ.Bắc T.Nam T.Bắc Đ.Nam

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: