Chiêm Hành Nhân

XIII.- CHIÊM HÀNH NHÂN

Chiêm hành nhân lấy Thể làm chủ, Dụng làm hành nhân.

Thể khắc Dụng, hành nhân về mà trễ.

Dụng khắc Thể, hành nhân không về.

Thể sinh Dụng, hành nhân chưa về.

Dụng sinh Thể, hành nhân sẽ tới.

Thể Dụng tỵ hòa, ngày về sắp tới.

Lại xem quẻ Dụng mà vượng lại phùng sinh thì hành nhân ở ngoài rất phong túc. Nếu phùng suy mà lại gặp khắc, ắt tại ngoại thọ tai.

Quẻ Chấn phần nhiều chẳng được an ninh,

Cấn thì bị trở ngại,

Khảm gặp nhiều hiểm họa,

Đoài thì càng lộn xộn phân tranh.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: